קום בחור עצל וצא לעבודה


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,1,2,23,1,12,1,2,31
3,3,4,45,3,34,3,4,53
5,3,5,35,3,5,32,1,2,31
5,3,5,35,3,5,32,1,2,31שיעור פסנתר 4
בשיעור זה נשנן את הצלילים שלמדנו
סול = מקש מספר 5
פה = מקש מספר 4
מי = מקש מספר 3
רה = מקש מספר 2
דו = מקש מספר 1

קום בחור עצל
מילים ולחן: עממי

קום בחור עצל וצא לעבודה
קום בחור עצל וצא לעבודה
קוקוריקו, תרנגול קורא
קוקוריקו, תרנגול קורא

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר
לימוד פסנתר - מנגנים במספרים