אחינו יעקב סע לאט - אחינו הנהג

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,2,3,11,2,3,13,4,53,4,5
5,4,3,15,4,3,11,5,11,5,1שיעור פסנתר 3
בשיעור זה נלמד לנגן את הצליל
סול = מקש מספר 5


השיר שנלמד - אחינו יעקב
מילים ולחן: עממי

אחינו יעקב, אחינו יעקב
סע לאט, סע לאט
אם תיסע מהר
יתפוס אותך שוטר
סע לאט, סע לאט

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר

מתקדמים: מנגנים אחינו הנהג בשתי ידיים
לימוד פסנתר - מנגנים במספרים