שיעורי לימוד נגינה בפסנתר - למרים טלה קטן

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,2,1,23,3,32,2,23,3,3
3,2,1,23,3,32,2,3,21שיעור פסנתר 1
בשיעור זה נלמד לנגן את הצלילים
דו = מקש מספר 1
רה = מקש מספר 2
מי = מקש מספר 3

למרים טלה קטן
מילים ולחן: עממי

למרים טלה קטן
שם בגן, שם בגן
למרים טלה קטן
טלה קטן , נחמד

פסנתר וידאו - למרים טלה קטן

תווים למרים טלה קטן

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר
לימוד פסנתר - מנגנים במספרים