דוד מלך ישראל חי חי וקיים


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
5,35,5,5,5,35,65,4,3,2
1,1,2,2,1,1,21,4,3,2,31,1,2,2,1,1,21,4,3,2,1
שיעור פסנתר

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר

דוד מלך ישראל
חי חי וקיים
דוד מלך ישראל

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים