איך מנגנים פולקה - איש זקן


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
5,3,55,3,56,5,4,32,3,4,3,4
5,1,1,11,2,3,4,55,2,2,43,2,1
שיעור פסנתר

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
פולקה - איש זקן


לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים