איך מנגנים את השיר בגנינו הילולה וטרללה


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,6,5,4,3,5,11,y,6,5,8,8,81,6,5,4,3,5,11,y,6,5,4,4,4
9,y,9,8,6,85,y,6,5,4,6,89,y,9,8,6,85,y,6,5,4,4,4
שיעור פסנתר למתקדמים

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
בגננו הילולה

מילים: עממי
לחן: עממי

בגנינו הילולה
הילולה וטרללה
מה קרה?
מה יש?
שיר שלנו
בת חמשלימוד פסנתר - מנגנים במספרים