יום הולדת ל.. השמחה לילדים ברגלים תך תך תך


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
2,2,6,56,5,4,3,22,2,6,54,5,6
2,2,6,56,5,4,3,22,2,6,54,3,2
y,6,y,65,5,56,5,6,54,4,4
2,3,4,3,4,54,5,6,4,3,22,3,4,3,4,56,4,5,6
2,3,4,3,4,54,5,6,4,3,22,3,4,3,4,56,6,6,2
שיעור פסנתר למתקדמים

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
יום הולדת ל

מילים: עממי
לחן: עממי

יום הולדת לשיר
השמחה לילדים
ברגלים תך תך תך
בידים הך הך הך
לה לה לה לה לה לה
אחת שתיים שלושלימוד פסנתר - מנגנים במספרים