איך מנגנים עוגה עוגה במעגל נחוגה


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
7,7,6,65,27,7,6,65,25,5,6,67,9,65,5,6,6
7,9,6,75,2,75,75,2,75,99,8,7,65
שיעור פסנתר
בשיעור זה נלמד לנגן את השיר
עוגה עוגה
מילים: אהרון אשמן
לחן: עממי

עוגה עוגה עוגה
במעגל נחוגה
נסתובבה כל היום
עד אשר נמצא מקום
לשבת, לקום! לשבת, לקום!
לשבת, ולקום


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים