איך מנגנים ינקי דודל


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
8,8,9,108,10,9,58,8,9,108,7
8,8,9,1011,10,9,87,5,6,78,8
שיעור פסנתר


השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
ינקי דודל
Yankee Doodle

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים