איך מנגנים יש לנו תיש ולתיש יש זקן


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
5,5,5 6,5,3 4,4,3,2 5,3,3, 5,5,5,5 6,5,3
4,4,3,2 1 3,5,1 3,5,1 6,6,6,6 5
5,3,5 4,3,2 2,4,3,2 5 5,3,5 4,3,2
2,4,3,2 1
שיעור פסנתר
בשיעור זה נלמד לנגן את השיר
יש לנו תיש
מילים: עממי
לחן: עממי

יש לנו תיש ,לתיש יש זקן
ולו ארבע רגליים, וגם זנב קטן
במקל בסרגל,מה שבא ליד


גרסה הומוריסטית נוספת
יש לנו רבי ,לרבי יש זקן
ולו תלמידים רבים, והוא מכה אותם
במקל בסרגל,מה שבא לידלימוד פסנתר - מנגנים במספרים