איך מנגנים את שיר סלינו על כתפנו לחג השבועות


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,5,3,4,3,2,12,4,3,2,1,31,5,3,4,3,2,12,4,3,2,1,15,5,5
y,6,5,4,3,4,55,5,5,5y,6,5,4,3,4,51,4,4,4,4,3,21,3,3,3,3,2,1
5,3,4,3,21,4,3,2,55,3,4,3,21,4,3,2,1 
שיעור פסנתר, רמה: מתקדמים
בשיעור זה נלמד לנגן
שיר חג שבועות
סלינו על כתפנו
מילים: ל. קיפניס
לחן: י.אדמון


סלינו על כתפנו
ראשנו עטורים
מקצות הארץ באנו
הבאנו ביכורים

הכל על חג שבועות


לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדרלימוד פסנתר - מנגנים במספרים