איך מנגנים פולקה ריקוד מהיר בזוגות


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
8,7,6,56,5,6,58,7,6,56,7,8
3,3,5,4,34,4,6,5,33,3,5,4,34,2,1
שיעור פסנתר


השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
פולקה - ריקוד מהיר


לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים