סונאטה לפסנתר וולפגנג אמדאוס מוצרט


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,4,35,52,3,24,41,1
2,23,5,43,23,4,35,5
2,3,24,41,23,43,2,1
שיעור פסנתר
בשיעור זה נלמד לנגן
סונאטה לפסנתר
מאת: וולפגנג אמדאוס מוצרט
Piano Sonata
By: Wolfgang Amadeus Mozart

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים