הגביע הוא שלנו


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
5,43,5,8,910,98
6,78,7,8,65,43
5,43,5,8,910,98,8,8
9,98,788

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
הגביע הוא שלנו


לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים