איך מנגנים לדוד משה היתה חווה


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
25,5,5,23,3,27,7,6,6
5,25,5,5,23,3,27,7,6,6
5,25,5,5,25,5,55,5,5,2
5,5,5,25,5,5,23,3,27,7,6,6,5

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
לדוד משה היתה חווה
Old McDonald Had a Farm

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר
לימוד פסנתר - מנגנים במספרים