איך מנגנים את השיר לכובע שלי שלוש פינות


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
14,4,56,14,6 5,15,6y,5,31,2,3
4,14,56,6,14,6 55,6y,5,31,2,3,4
שיעור פסנתר למתקדמים

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
לכובע שלי שלוש פינות
לכובע שלי
שלוש פינות
שלוש פינות
לכובע שלי
לולי היו לו
שלוש פינות
לא היה זה
הכובע שלי

את הצליל סי במול ננגן
ע"י הקלקה על מקש האות y


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים