הללויה - Michael Row Your Boat Ashore


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,35,3,5,65,3,56
5,3,55,3,4,32,1,23,2
1,1,35,3,5,65,3,56
5,3,55,3,4,32,1,23,2,1
שיעור פסנתר

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
הללויה
Michael Row Your Boat Ashore

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים