שיר ערש עתיק


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,5,3,35,3,58,7,66,5,2,3
4,2,2,34,2,27,6,5,78,1,1
8,6,45,3,14,5,65,1,1
8,6,45,3,14,3,21
שיעור פסנתר
בשיעור זה נלמד לנגן
לולבי שיר ערש עתיק
מאת: יוהנס ברהמס

Lulluby
By: Johannes Brahms

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים