גשר לונדון

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
5,6,5,43,4,52,3,43,4,5
5,6,5,43,4,52,53,1

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
גשר לונדון


לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים