אני מנגן מה אתה מנגןהקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
8,5,6,6,58,8,5,6,6,51,1,1,3,52,2,2,4,3,2,1
1,1,1,1,1,3,52,2,2,4,3,2,11,1,1,1,1,3,52,2,2,4,3,2,1

אני מנגן
מילים: עממי
לחן: עממי

אני מנגן
מה אתה מנגן?
אני מנגן מנגן בפסנתר
מנגן בפסנתר יצירות וגם שירים

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים