איך מנגנים את השיר הנה מה טוב ומה נעים


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
2,2,22,2,2543,2,34,322
2,2,22,2,2543,2,34,322
698,y65,4,68,966
698,y65,4,68,966
שיעור פסנתר למתקדמים

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
הנה מה טוב ומה נעים

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד
הנה מה הטוב
שבת אחים גם יחד

את הצליל סי במול ננגן
ע"י הקלקה על מקש האות y


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים