איך מנגנים חנוכה חג יפה כל כך

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
5,3,55,3,53,5,8,764,2,44,2,42,4,7,65
5,3,55,3,53,5,8,767,7,77,7,77,5,6,78

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
חנוכה חג יפה כל כך
מילים: לוין קיפניס
לחן: עממי

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר
לימוד פסנתר - מנגנים במספרים