איך מנגנים ולס הפרח


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,5,55,4,3,2,11,6,661,5,55,4,3,2,14,32
1,5,55,4,3,2,11,6,661,5,55,4,3,2,14,3,21
שיעור פסנתר

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את
ולס הפרח

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים