איך מנגנים דיינו - חג פסח


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,5,5,5,5,6,5,43,5,5,5,5,6,5,43,5,2,4,3,5,2,43,2,1
3,3,5,44,4,6,55,5,8,7,77,5,6,7,8
שיעור פסנתר למתקדמים

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר - דיינו
Dayenu - Passover Songs

אילו הוציאנו ממצרים
ולא עשה בהם שפטים - דיינו

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים