איך מנגנים את ריקוד הקאן קאן - ז'אק אופנבאך

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,12,4,3,25,55,6,3,4
2,22,4,3,21,8,7,65,4,3,2
1,12,4,3,25,55,6,3,4
2,22,4,3,21,5,2,31

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את
ריקוד הקאן קאן
מאת: ז'אק אופנבאך 1819-1880
By: Jacques Offenbach

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים