איך מנגנים אורה לי Aura Lee


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
5,8,7,89,6,98,7,6,78,55,8,7,8
9,6,98,7,6,7810,10,1010,10,10
10,9,8,91010,10,11,109,6,98,7,6,7,8

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
אורה לי
Aura Lee

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים