איך מנגנים אי.בי.סי.די - Twinkle Twinkle Little Star


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,1,5,56,6,54,4,3,32,2,1
1,1,5,56,6,54,4,3,32,2,1
5,5,4,43,3,25,5,4,43,3,2
1,1,5,56,6,54,4,3,32,2,1

השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
שיר ה ABC
Twinkle Twinkle Little Star

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר

מתקדמים: מנגנים את השיר בשתי ידיים


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים