שיר ילדים עממי שבדי


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
1,1,1,32,2,2,43,3,2,21,1
1,1,1,32,2,2,43,3,2,21,1
3,3,3,35,42,2,2,24,3
1,1,1,32,2,2,43,3,2,21שיר ילדים עממי שבדי
נשנן את הצלילים שלמדנו
דו = מקש מספר 1
רה = מקש מספר 2
מי = מקש מספר 3
פה = מקש מספר 4
סול = מקש מספר 5לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים