אל יבנה הגליל

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
6,6,66,7,8,76,6,6,65,7,66,6,66,7,8,76,6,6,65,7,6
6,9,9,98,7,8,76,9,9,98,7,8,76,6,66,7,8,76,6,66,7,6

אל יבנה הגליל
מילים: עממי
לחן: עממי

אל יבנה הגליל
ברוך יבנה הגליל

אטליט לנו בשומרון
אל יבנה את השומרון
ברוך יבנה את השומרון

אל יבנה הגליל...

גדרה לנו ביהודה
אל יבנה יהודה
ברוך יבנה יהודה


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים