איך מנגנים בוני שלי


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
49,8,y8,y,54,2 49,8,yy,6,y8,49,8,y
8,y,54,245,8,y 6,5,6y4,y58,y
6,6,66,5,6y,89,4 y,58,y6,6,66,5,6y
שיעור פסנתר מתקדם

בשיעור זה נלמד לנגן
בוני שלי
מאת: עממי אמריקאי
My Bonnie

My Bonnie lies over the ocean
my Bonnie lies over the sea
O bring back my Bonnie to me

Bring back, bring back
O bring back my Bonnie to me
to me


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים