איך מנגנים את תרועת הנפת הדגל

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
2,2,55,5,77,7,92,2,5
2,5,25,7,57,9,92,2,5
בשיעור זה נלמד לנגן את מנגינת
תרועת הנפת הדגללימוד פסנתר - מנגנים במספרים