הסימפוניה התשיעית של בטהובן


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,3,4,55,4,3,21,1,2,33,2,2
3,3,4,55,4,3,21,1,2,32,1,1

קטע מתוך הסימפוניה התשיעית
מאת: לודוויג ואן בטהובן
9Th Symphony
By Ludwig van Beethoven
תווים לסימפוניה ה9 של בטהובן

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים