ברקרולה לילה של אהבה ז'ק אופנבך


הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,44,33,2,44,33,2,44,33
3,44,33,2,44,33,2,44,31

לילה של אהבה
מאת: ז'אק אופנבאך 1819-1880
Barcarolle - Belle nuit

By: Jacques Offenbach
בשמו היהודי - יעקב אברשט

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים