איך מנגנים מי ישיר לנו סולו

בשיעור זה נלמד את הצליל לה
הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,33,2,343
2,22,1,231
3,33,2,346,6
5,43,211
לה = מקש מספר 6השיר שנלמד היום
איך מנגנים את השיר
מי ישיר לנו סולו

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים