איך מנגנים את שיר הפעמונים

הקלק על נגן ולאחר מכן - לחץ על המספרים שבמקלדת המחשב לפי הסדר משמאל לימין
3,3,33,3,33,5,1,23
4,4,4,44,3,33,2,2,32,5
3,3,33,3,33,5,1,23
4,4,4,44,3,35,5,4,21
דו = מקש מספר 1
רה = מקש מספר 2
מי = מקש מספר 3
פה = מקש מספר 4
סול = מקש מספר 5

השיר שנלמד היום
JINGLE BELLS - פעמונים
תווים לחליל לשיר הפעמונים

לחץ נגן - האזן לשיר
ולאחר מכן הקלד על המספרים
שבמקלדת שלך לפי הסדר


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים