אודות לימוד פסנתר

רמה א - עד חמישה תווים בשיר


רמה ב - תווים נוספים


רמה ג - מהירויות וקצב


רמה ד - סי במול = לה דיאז


רמת מתקדמים


מתקדמים לנגינה בשתי ידיים


לימוד פסנתר - מנגנים במספרים