אודות לימוד פסנתר
רמה א - עד חמישה תווים בשיר
רמה ב - תווים נוספים
רמה ג - מהירויות וקצב
רמה ד - סי במול = לה דיאז
רמת מתקדמים
מתקדמים לנגינה בשתי ידיים
פסנתר  © פותח ע"י שרון טל